За фирмата

На 27.07.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-5494-С01 между Автокино ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10000 лв, от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.


Със заповед З-ЦУ-666/26.03.2021г бе одобрен проект № BG16RFOP002-2.095-0038 на Автокино ЕООД от НАП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Цели на проекта:
Осигуряване на оборотен капитал за дружеството за справяне с последиците от временните противоепидемични мерки.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 4790.60лв